Защита на личните данни по GDPR

I. Обща информация
От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Предоставяйки Вашите лични данни на нашата страница, за да ползвате услугите, които предлага нашият сайт, Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД се явява администратор на лични
данни.
МОТО АКЦЕНТ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация и гарантира, че използва лични данни само и единствено за целите на страницата, като дава възможност
за изпращане чрез куриер на избрана от Вас стока или като онлайн магазин.

II. Основания, цели и принципи за събиране на лични данни.
Основание за събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни.
Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугите на нашия сайт, като онлайн магазин, обработката на Вашите
запитвания, поръчки и тяхната доставка до Вас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– изрично получено съгласие от Вас като клиент.
– изпълнение на задълженията на Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД , като изпращач на
поръчана от Вас стока.
– спазване на законовите задължения, прилагани спрямо МОТО АКЦЕНТ ООД.
– за целите и изпълнението на нашите задължения към Национална агенция по
приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Цели и принципи при събирането, обработката и съхранението на Вашите лични данни.
Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във
връзка с предоставянето на услугите на нашия сайт ,като онлайн магазин за следните
цели:

– правилното и безупречно изпълнение от наша страна на Вашите поръчки и тяхната
доставка.
– счетоводни цели.
– статистически цели.
– обезпечаване на изпълнението за предоставяне на нашата услуга.

Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични
данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
– ограничение на целите на обработване.
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
– точност и актуалност на данните.
– ограничение на съхранението с оглед извършване на услуга пожелана от Вас.
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

III. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява МОТО АКЦЕНТ ООД

Различните видове лични данни, които Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД събира са:

– Име и фамилия, само при поръчка, нужни за доставянето на закупените от Вас продукти или услуги.
– Е-мейл адрес, само при поръчка, нужен за предоставяне услуга по следене на поръчката от Ваша страна, както и изпращане на е-мейл съобщениe за потвърждение на Вашата
поръчка или комуникация свързана с нея и Ваши запитвания.
– Населено място, само поръчка, нужно за доставянето на закупените от Вас продукти.
– Адрес за доставка (не е задължително да е личен), само в случаите, когато желаете Вашата поръчка да бъде доставена до конретен адрес, а не до офис на посочен от Вас
куриер.
– Телефон за връзка, само при поръчка, нужен за доставянето на закупените от Вас продукти. Както и в случай на отговор към Ваше запитване и изричното Ваше съгласие, че желаете да получите телефонно обаждане.
– Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по правилното изпълнение на Ваша поръчка.

Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД обработва гореописаните лични данни за следните цели:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място, телефон)

Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на поръчка.
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание.
3) за правилното изпълнение на целите и администирането при обработката на клиенткси поръчки.
Основание за обработка на личните Ви данни.
С приемането на общите условия в уебсайта www.motoaccent.bg и закупуване на продукт, между Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което
основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б от GDPR.
Други данни, които МОТО АКЦЕНТ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт www.motoaccent.bg събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, както и за статистически цели.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б от на GDPR. До
осъществяването на поръчка от потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б от GDPR.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя
единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на законосъобразна фактура за извършване на плащания по поръчка/и.

Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход.
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от МОТО АКЦЕНТ ООД от лицата, за които се отнасят.
Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни от Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД

МОТО АКЦЕНТ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпращане на пратката и евентуално връщане, преглед или рекламация от Ваша
страна. След изтичането на този срок Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

V. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД за конкретна или за всички цели на
обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

VI. Право на достъп.

Вие имате право да изискате и получите от МОТО АКЦЕНТ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните
Ви данни.

Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или
прекомерност на исканията.

VII. Право на изтриване („да бъдеш забравен“).

Вие имате правото да поискате от Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а МОТО АКЦЕНТ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно
забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фирма МОТО
АКЦЕНТ ООД .
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

МОТО АКЦЕНТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД , както и да удостоверите своята самоличност и
идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД, като представите на място своята лична карта.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от МОТО АКЦЕНТ ООД ,които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на
профилиране или директен маркетинг.
Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции
или доказване на свои права.

VIII. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

Ако Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме
без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

МОТО АКЦЕНТ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

IX. Споделяне на личните ви данни.

Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД споделя личните Ви данни единствено и само с куриерската компания избрана от Вас при заявка на продукт от нашият сайт.Избраната от Вас
куриерска компания е отговорна за целите на коректното доставяне по Вашите поръчки. За да функционира правилно нашата страница www.motoaccent.bg и за да подобряваме
постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират
Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Facebook Pixel. Никое от посочените приложения не
получава лични данни за Вас като физическо лице – имена, телефон, е-мейл адрес. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт
пълноценно и не би следвало да го използвате занапред. Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

X. Други разпоредби.

Информация за Администратора на лични данни:
Наименование: Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД
ЕИК: BG 200239867
БУЛСТАТ : 200239867
Седалище по регистрация: гр. София 1324, жк. Люлин, бл. 918, вх.В, ет.5, ап. 57
Телефон.: 00359 971 1341
Мобилен: 0886 188 694
E-mail: info@motoaccent.bg
Фирмен магазин: гр. София 1756 кв. Дървеница, ул.Пловдивско поле 11магазин №23,
вход от бул.Марко Семов

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до
Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са
задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Когато възлагате на Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на нашите услуги, Фирма МОТО АКЦЕНТ ООД действа в
качеството на обработващ личните данни.

XI. Мерки за сигурност.

Сигурността на всеки тип информация, включително и Вашите лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет номер едно за нас като компания. Вашите лични
данни, както и целия трафик между Вас и нашата страница www.motoaccent.bg е криптиран посредством SSL сертификат.

0
    0
    Вашата количка
    Вашата количка е празна